“Bajazet”, “Berenice” gibi yapıtlarıyla Fransız klasik trajedisinin ustası kabul edilen yazar...

Jean Racine
Fransız trajedi yazarı.
(D. La Ferte-Milon 1639 – Ö. Paris 1699). 
Anne ve babasını çok küçük yaşta kaybeden Racine Port-Royal rahibeleri tarafından yetiştiril­di.
1658 yılında Harcourt kolejinde felsefe öğ­renimine başladı. 
1660 yılında yazdığı bir şiir, yayımlanan La Nymphe de la Seine (Sen Nehrinin Perisi) çok beğe­nildi. 

Rahip olmayı tasarlıyordu. Bir ruhani ödenek ve mevki elde edebilmek için Uzes’e gitti fakat hayal kı­rıklığına uğrayarak 1662 yılında Paris’e döndü. Yeniden tiyatroya yöneldi. İlk piyesi Thebaide tutulmadı. Alexandre (İskender) oyunuyle za­manının başta gelen yazarları arasında yer aldı.

Andromaque (1667), 
Les Plaideurs (Davacılar) [1668]; 
Britannicus (1669); Berenice (1670), 
Bajazet (Bayezid) [1672]; 
Mithridate (1673); 
Tphigenie (1674); 
Phedre (1677). 

Yukarıdaki eserleri hiç beğenilmedi. 1677 yılında Louis XIV, Racine’i Saray’ın resmi tarihçiliğine tayin etmişti. Bu resmi görev, şairlikle bağdaşamazdı. Hoş karşı­lanmamış olmasına rağmen Phedre, kısa zamanda başarıya ulaştı. Mayıs 1677 yılında  Ra­cine evlendi ve böylece hayatında yeni bir dönem başladı.

1698 yılında hastalandı ve 21 nisan 1699 yılında öldü. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ