Zarara uğrama...

Mazarrat, (Arapça).
Zarar,  
Zarara uğrama, 
Zararlar,
Zarar verici,
Zarar verme, 
Engel,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ