Vudu dininde, bir büyücüye hizmet eden hortlak...

Zombi, 
İngilizce: Zombie.
Hortlak, 
Hayalet, 
Canlı cenaze. 
Zombi kelimesinin Afrika dilinde bir kökeni olsa da zombi fenomeninin hem Afrika’ da hem de bokor adı verilen Voodoo büyücülerinin kara büyü yaptıkları Haiti’ de başladığına inanılır. 

Zombiler, Vudu dininde ölümsüz bir insan olup doğaüstü güçler ve şamanistik hekimliği vasıtasıyla, yaşayanlar arasında korku yaratmak amacı ile ölü insan bedenlerinin yeniden canlandırılmasıdır.  Bokorlar ya yaşayan birinin ruhunu alır ya da büyü kullanarak yeni ölmüş birini yeniden canlandırarak köle olarak kullanırlardı. Orta Çağ, İran eserlerinden meşhur Binbir Gece Masalları’ndaki Gherib ve kardeşi Agib’in hikayesi zombi kurgusunun ilk örneklerindendir. Zombilere orada gulyabani adı verilir. 

Voodoo inancına göre ölü bir insan, mambo tarafından yeniden diriltilebilir. Zombilerin kendi bilinçleri ya da istekleri olmadığı için bokor ya da mambo’nun kontrolü altındadırlar. Zombi aynı zamanda voodoo yılan tanrısı Niger Congo’nun adıdır. 
Kongo dilinde kullanılan ve tanrı anlamına gelen nzambi sözcüğüne benzemektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ