Toprakbilim...

Pedoloji,
Toprakların yapısını, oluşumunu, dağılışını inceleyen ve topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojikbilim dalıdır. Pedoloji toprak bilimi toprak yapısı, arazi kullanımı gibi uygulamaya yönelik çalışmalara da kaynaklık eden önemli bir bilim dalıdır. Toprak fiziği, kimyası, toprak ekolojisi, biyolojisi, biyokimyası, toprak su ilişkileri, toprak sağlığı ve kalitesi gibi konular ve gelişmeler incelenir. Günümüzde Toprak Bilimi, doğal kaynak bozulmasının giderek arttığı dünyamızda ekosistem içinde önemli bir kaynak olan toprağın sürdürülebilir, kullanımının sağlanmasına yönelik bilim olan pedolojinin önemi gittikçe artmaktadır.


Pedoloji ile ilgilenen bilim insanına 'Pedolog' denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ