Sakarya Meydan Savaşı’nda Başkumandanlık Karargâhı’nın kurulduğu, Polatlı yakınlarındaki köy...

Alagöz,
Sakarya'da, Atatürk'ün komutasında Türk Ordusu Yunanlıları yenerek, Türk Ulusunun büyük yaşama gücünü bütün dünyaya göstermiştir, Sakarya Savaşında, düşmanın Polatlı yakınlarına kadar ilerlemesi üzerine Batı Cephesi Komutanlığı, Ankara-Polatlı arasındaki Alagöz Köyü'nü cephe karargahı olarak seçmişti. 

Bu köyün halkından, Türkoğlu Ali Ağa'ya ait çiftlik evi karargah olarak kullanılmıştı. Bugün 45 hane 285 nüfuslu olan Alagöz Köyü o tarihlerde bir kaç binadan ibaret küçük bir çiftlik idi. 

Mustafa Kemal Paşa, Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan ve 22 gün, 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos 1921-13 Eylül 1921) bu evde şapkalı bir gaz lambası ışığında planlanmış ve yürütülmüştür. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz emrini bu savaşta verdi. Attan düştü. Kaburgaları kırıldı. Yılmadı. İşgalcileri geri püskürttü. T.B.M.M. kendisine Gazi ünvanı ve Mareşal rütbesini 19 Eylül 1921 tarihindeki bu savaşın sonunda verdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ