Osmanlı süvarilerince kullanılan orta boyda mızrak....

Kostaniçe,
Osmanlı süvarilerince kullanılan orta boyda mızrak.
Hançere benzerliğiyle dikkat çeken, Osmanlıda sıkça kullanılan bir tür savaş aletidir. Osmanlıların, Ordu bünyesinde yer alan Deli Ocağı, genellikle sınır boylarında, Rumeli beylerbeyi veya sancakbeyleri maiyetinde bulunan hafif süvari birliklerinden oluşuyordu. Deliler bu ocağa bağlıydılar. Osmanlı kara ordusunun ikinci temel grubu olarak eyalet askerleri; barış zamanı kendi işleriyle uğraşırlar, devletten maaş almazlar, savaş zamanı çağrıldıklarında orduya katılırlardı. Deliler de, tıpkı tımarlı sipahiler, azaplar, akıncılar gibi bu kategoriye giriyordu.

Bu sınıfın kullandığı silahlar, savaş çekici ve kader, Kılıç, pala, mızrak, kostaniçe, balta, bozdoğan, şeşper, gürz ve savaş çekici en çok kullandıkları silahlardı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ