Muş yöresine özgü bir halkoyunu...

Ayşoki,
Aysoki,
Muş' ta düz dizi biçiminde yalnız erkekler tarafından oynanan bir halk oyunu. Muş’ ta düz dizi biçiminde yalnız erkekler tarafından oynanan bir halk oyunu. Çalgı olarak davul zurna kullanılır. Kılına oyun türündedir. Keçiki oyununa benzer. 

Oyuna sağ ayakla sağa yaylanılarak başlanır. Aynı anda ellerle yaylanış istikametinde yuvarlak daireler çizilir. Sağ ayak sol tarafa geçirilir iki adım atılır ve sekerek ayak değiştirilir. Aynı figür sol ayakla ters tarafa doğru yapılır. Oyun sol ayak öne vurularak bitirilir.

Muş ve çevresindeki mahalli oyunlar geleneklerin yaşama tarzının bir parçasıdır. Bu oyunlarda Doğu Anadolu Bölgesinin özellikleri görülür. Muş’un başlıca mahalli oyunları;

Ağır Govent, Aşırme(Anlamı ayırma), Ayşoki,
Bar, Berite, Botani,
Çapakay,
Dendikbade,
Gerandi, Güvende,
Hakuşta, Hançer bıçak, Harkoşte,
Karşılama, Karzani, Kılıçcı (Malazgirt), Keçiki, Koçeri-Köçeri, Kurt oyunu,
Mendo, (Koçeri oyununa benzer).
Ördek,
Silvani,
Tamzara, Tello, Tek oyun,
Yalkuşta, (Yarkuşta-Alkuşta-Arkuşta)
Zeyno, Zeybek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ