Mehil...

Önel, 
İngilizce: time, term.  
Süre,
Vade,
Mühlet.
Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet.
Bir ödevin yerine getirilmesi ya da bir işlemin yapılabilmesi için yasa, yargıç ya da ilgili kişinin verdiği, belli ettiği süre.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ