Med, Pers ve İskit ordularında kullanılan uzun hançer...

Akinakes,
(Yunanca).
Bir çeşit kısa kılıç veya uzun hançer.
Med, pers ve iskit ordularında kullanılmıştır.
Med, Pers ve İskit ordularında kullanılan uzun hançer.
Türkçe, iki tarafı keskin olan kılıç veya kamaya verilen ad kıngırak.
Savaş tanrısı sembolü olarak, milattan önceki bin yılda dahi kullanılmış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ