İnsanda ve hayvanda eşey hücrelerini üreten temel üreme organı...

Gonat, 
(İng. gonad).
Eşey organı,
Eşey bezi.
Eşey hücrelerini üreten organ (kadınlarda yumurtalık, erkeklerde erbezleri). 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ