Eski Roma’da, askeri ve yargısal erki de içeren en yüksek yürütme yetkisi...

İmperium,

Latince imperare kelimesinden hüküm sürmek, emretmek, buyurmak anlamındadır.
Geniş anlamda sahip olan kişiye göreviyle ilgili emretme yetkisi veren latince terim. Roma Cumhuriyeti' nde İmperium yetkisine sahip kişi, Magistra ya da Promagistra olarak kendisine tevdi edilmiş kanuni hakları yerine getirme konusunda mutlak bir otoriteye sahiptir. 

Böyle bir yetkiye sahip kişinin İmperium yetkisi ancak İmperium maius yetkisine sahip bir Magistra ve Promagistra ya da bir Konsül tarafından veto edilebilir. İmperium yetkisine sahip kişinin derecesi sahip olduğu lictor sayısıyla ölçülür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ