Çok tanrıcılık...

Politeizm,
Fransızca polytheisme.
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç.
Politeizm,  birden fazla tanrı veya tanrının varlığını kabul eden bir inanç biçimidir. Bu kelime iki kelimeden oluşuyor.  Poli çok anlamına gelir ve teizm Tanrı’ya inanmak anlamına gelir. Bu nedenle birleştirilmek birçok tanrıya inanmak anlamına gelir. 
Monoteizm, yalnızca bir tanrıya inanmayı tanımlıyor.  Bir inanç olan monoteizm, tek tanrıcılıktır. Antik çağda çok tanrılığın en bilinen örneği Yunan veya Roma mitolojisidir.
(Zeus, Apollon, Afrodit, Poseidon vb.). Bir diğer örnek ise birden fazla tanrıya sahip olan Hinduizmdir. Başka bir örnek ise Paganizm (Fr. paganisme)'dir.  Eski çağların kutsaldan arındırılmış dini inanışı Paganizmdir. Bu inanışa inananlar da Pagan olarak tanımlanıyor.
Paganizm bugün Avrupa' da dördüncü bir din olarak ortaya çıkmakta ve gelişmektedir.  Paganizmin büyücüler, tanrı ve tanrıçalar gibi renkli ve fantastik kültür ile etkileşmektedir. Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi gibi filmleri, Vampir Avcısı gibi televizyon dizileri ve sayısız çizgi romanlar, fantastik edebiyat örnekleri paganizmi fenomen yapıyor. 

Zaman zaman Türkçe putperestlik sözcüğü de geniş bir şekilde aynı anlamda kullanılır fakat paganizm ve putperestlik farklı anlamları içerir. Latince paganus yani kırsal sözcüğünden türemiştir. Hıristiyanlık, kırsal kesimlerden ziyade şehirlerde yayılmıştır. Başka bir bakış açısında göre Hıristiyan olmayan kişi ile köylü aynı tutuldu. Modern anlamda kullanılan pagan terimi ortaya çıktı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ