Çifte demir atıldığında geminin dönmesiyle zincirlerin karışmasını önlemek için kullanılan X biçiminde zincir düzeni....

Karamusal,
(İtalyanca paramusselli).
Çifte demir atıldığında geminin dönmesiyle zincirlerin karışmasını önlemek için kullanılan, fırdöndüye bağlı zincir düzeni.
Çifte demir atmak, iki demirin belirli mesafe ile atlımış olarak zincir kalomasından dolayı geminin bu iki demir arasında belirli bir istikamette hemen hemen hareketsiz durması demektir. 

Geminin bu şekilde demirlemesinde avantaj salmaların ufak çapta olmasından dolayı boş alanın daha az olmasıdır. Dezavantaj ise, zincirlerin birbirlerine volta almalarıdır. Bu volta almayı önlemek için karamusal fırdöndüsü kullanılır. Ancak karamusal fırdöndüsünün faydalı surette kullanılabilmesi için çifte demirin apıştırılmış olması lazımdır. Demirlerin kalomaları gergin olarak alınmamış ise karamusala vurmanın faydası olmaz. Çünkü zincirler boşta olunca karamusal fırdöndüsünü işletmez. Zincirler yine volta alırlar. 

Karamusala vurmanın iki yöntemi vardır. Bunlar Eldiriç yöntemi ve Oneyl yöntemidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ