Çam, ardıç, sedir gibi ağaçların yaprağı...

İbre,
Pür.
Çam, ardıç, sedir, ladin vb. ağaçların iğne gibi ince yaprakları.
Yaz kış yapraklarını dökmez. Nohut büyüklüğü olan meyvesi acı olup yenmez. 
Bodur ardıç ağacı. Çalılık.
Ardıç ve çam ağaçlarının yapraklı ince dalları, ağaçların budanmış ince dalları.
Ağaç yaprağı, 
Asma yaprağı.

İğne yapraklı ağaçlar;
Yaprakları iğne biçi­minde olan ve kozalak tipi meyve veren bitkilere, bu özellikleri nedeni ile 
iğne yapraklılar ya da kozalaklılar denir. Açık tohumlulardan olan bu bitkilerin pek azı çalı, geri kalanları ağaçtır. Çam, köknar, ladin, melez, sedir, servi, ardıç ve mazı gibi yakından tanıdığımız ağaçlar ile suga ve kauri gibi daha az bilinen bazı türler iğneyapraklılar adıyla bir takımda toplanır. 

Kozalak tipi meyve veren bütün ağaçlar bu gruptan sayılmaz. Kızıl ağaçların meyveleri de kü­çük odunsu kozalak biçimindedir. Ama bu bitkilerin hiçbiri iğne yapraklılar takımından değildir. İğne yapraklıları tanımayı da­ha da güçleştiren bir nokta da, gerçek iğne yapraklılardan bazılarının kozalak biçiminde mey­ve vermemesidir. Mesela ardıç ağacında kozalak pulları etli ve şişkin, renkleri morum­su mavi olan kozalaktan çok üzümsü meyveye benzer.

İğneyapraklıların bir başka ortak özelliği de, hemen hepsinin hiçbiri mevsimde tüm yapraklarını dökerek çıplak kalmamalarıdır. Ama bu yaprakların hiç dökülmediği anlamına gelmez. İğneyapraklıların yaprakları da iki ya da üç yılda bir dökülür.

Yalnız iğne yapraklılardan bazı­ları, örneğin melez ağaçları bütün yaprakları­nı aynı anda döker. Sonbaharda sarımsı kızıl bir renk alan yapraklar kışa doğru dökülür ve ilkbaharda ağacın dallan yeniden yeşil yap­raklarla donanır.

Çam ağacı, Pinaceae (çamgiller) familyasından Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen isimdir. Ülkemizde beş çam ağacı türü bulunur; 
  1. Kızılçam (Pinus brutia), 
  2. Halepçamı (P.halepensis), 
  3. Karaçam (P.nigra), 
  4. Fıstıkçamı (P.pinea), 
  5. Sarıçam (P.silvestris).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ