Alp Dağları’nda, yüksekte bulunduğu için kışın gidilemeyen çayırlara verilen ad...

Alme,
Alp dağları
Alm. Alpen‎, 
Fr. Alpes, 
İt. Alpi, 
Sloven, Alpe.
Alp Dağları’nda, yüksekte bulunduğu için kışın gidilemeyen çayırlara alme adı verilir. 
Alpler, Orta Avrupa'da yer alan büyük dağ silsilesi. 


İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa'nın pek çok bölümünde görülür. Avusturya'nın hemen hemen hepsini kaplar ve Almanya'nın güneyinde önemli yer tutar. Ekvator'dan ve Kuzey kutbundan hemen hemen aynı uzaklığa sahiptir. Alpler baştan başa İtalya'yı geçen Apeninleri, Slovenya ve Hırvatistan kıyısında uzanan Dinar Alplerini, Balkan ve Karpat Dağlarını içine alır. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ