Zarif, kibar ...

Zürefa, Eski dilde Kibarlar, nazikler.
Zarif, Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen, zarafetli, güzel, şık, ince kibar tavırlı.
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan, seçkin, değerli.
Tülbent kıyısına çekilen ince oya için de zürefa denir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ