Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan aygıt...

Oktant (Octant).

Denizde yıldızlara bakarak yön bulmaya yarayan ve çift yansıma ilkesine dayanan alet. Bir dairenin sekizde biri; Bir gökcisminin diğerinden 45 derece uzaklıkta iken bulunduğu yer; 
Açı ölçmeye mahsus, özellikle uçaklarda kullanılan, bir tesviye ruhlusunu havi sekstanta benzer bir alet. Bu alet güneş ay veya diğer  bir gezegenin ya da ufuk düzleminin üst tarafında bulunan herhangi bir yıldızın açısal yüksekliğini ölçer. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ