Yerbilimde, iki oluşum arasındaki bağlantıya verilen ad...

Dokanak,  
Kontakt ,
Jeolojide iki oluşum arasındaki bağlantıya verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ