Yeniçerilerin giydiği, çuhadan yapılmış ucu kıvrık ve uzunca külah...

Barata,
Yeniçeriler,
Çeri,  Türkçe'de asker demektir. Yeniçeri ise yeni asker anlamına gelmektedir. Janissaries veya janizaries olarak yabancılar tarafından kullanılmaktadır. I. Murat, yeni bir sınıf ihdas ettiği, kendisine babadan kalan yaya (piyade) ve atlı (süvari) yanında yeni bir asker sınıfı ortaya çıkardığı için, bu zümreye Yeniçeri denilmiş. Yeniçeri, hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. 

Osmanlı Devletinde padişahın şahsına bağlı kapıkulu ocaklarının piyade sınıfı. Eyaletlerdeki topraklı veya timarlı sipahilerle diğer eyalet kuvvetlerinden tamamen ayrı olarak Osmanlı devlet merkezinde padişahların şahıslarına bağlı kapıkulu denilen yaya ve atlı maaşlı askerler vardı (Kapıkulu Ocakları). Kapıkullarının en meşhur sınıfı Yeniçeri Ocağı idi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ