Verme, ödeme...

İta, 
Ödeme,
Tediye,
Arapça: ita, (ﺍﻋﻄﺎﺀ)
Arapça bağış, hibe anlamındaki ata kelimesinden türetilmiştir.
Verme, verilme, ita.
Bilgi verme.
Verme, ödeme.
Ödeme, ödenme
Dev­le­te ait öde­me­le­rin ya­pı­la­bil­me­si için il­gi­li­le­re ya­zı­lı emir ve­ren yet­ki­li, harcama yetkilisi.

İta sözcüğünün yörelerimize göre, halk dilinde başka anlamları;
Un elerken dökülmemesi için yere serilen bez ya da şaplanmış deriden yapılan örtü.
İteği; Un elerken dökülmemesi için yere serilen örtü.
Üzerinde un elenen pamuklu dokuma.
Kafiyenin bir manada olarak aynen tekrar edilmesi.
ITA; Uluslar arası telgraf alfabesi (international telegraphic alphabet)Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ