Tropikal Amerika ormanlarında yaşayan bazı etçil küçük memelilerin ortak ad, ...

Olingo, 
(Bassaricyon), 
Rakungiller (Procyonidae) familyasından memeli hayvan cinsi olup küçükayıgil ailesindendir. 
Olingo' nun yurdu Güney Amerika'da Ekvador ile Nikaragua arasındaki bölgelerdir. Kinkaju'dan biraz daha küçük bir hayvandır, fakat altın tonlu kahverengi kürkü daha uzun ve sık tüylüdür. Kuyruğu da bol tüylü olmakla beraber, tutma ve kavrama kabiliyetinden yoksundur.
Ağaççıl ve gececildir. Anal koku bezlerine sahiptirler. En yakın akrabaları koati' lerdir. Kinkaju ile olan benzerliği paralel gelişmiş olup eş kökenli değildir. Orta Amerika' dan Peru ve Nikaragua' ya kadar Güney Amerika yağmur ormanları ana yaşam alanları ve yayılımıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ