Tarikat inancında en yüksek makama ulaşan kutbun sağında ve solunda oturan iki imama verilen ad...

İmaman,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ