Sanat, hüner...

Epik,
Ar,
Sanat,
İng. Art
Alm. Kunst
Fr. Art
Yunanca Tekhne,
Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. Yaratıcı biçimlendirme eylemidir.
İnsanoğlunun iç ve dış dünyasının etkisinde kalarak oluşturduğu duyulara yönelik beğenisel ve güzel duyusal (estetik) yönleri, yararlı yönlerinden daha çok olan nesne ya da onun bir bölümüdür.

Yunanca tekhne ile eşanlamlıdır. Yunanca tekhne sözcüğü, ereği bir şey ortaya koyma olan, yaratma olan, doğru bir plana göre yönetilmiş bir davranış anlamına gelir. Ancak tekhne sanatın yalnızca bir bölümünü karşılar.

Belli bir yetkinliğe eriştirilmiş olma. 
Bir şeyi kendi iç yasalarına göre özgürce biçimlendirme yeteneği.
İnsanın, yarattığı yapıtlarla kendisini yücelten ve ölümsüzleştiren yaratıcı yeteneği. 
Sanatın temel türleri: mimarlık, resim, plastik sanatlar, musiki, söz yazı sanatı, yazın, sahne oyunu (tiyatro) ve dans. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ