Mesaj...

İleti, 
Fransızca: message. 
İngilizce: message
Mesaj.
Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj.
Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce.
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri.
Haberleşme.
Bildirişim dizgesinde vericinin belli bir anlam yükleyerek alıcıya gönderdiği ve onun da açıp anlamını çözdüğü herhangi bir simge.
İletişim araçlarıyla okur ya da izleyicilere aktarılan olay ya da yorum.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ