Meme başına yerleştirilip süt çekmeye yarayan alet...

Tirle, 
Fransızca tire-lait.
İngilizce breast pump.
Breast pump,
(for milking a woman's breast)
Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç.

Alınan sütle çocuğu beslemeye veya memeyi boşaltmaya yarayan ve meme başı üzerine yerleştirilip sütün çekilmesine yarayan küçük alet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ