Kağıt oyununda ortadaki parayı ödemek için oyuncunun önüne koyduğu toplam para...

Kav,
İngilizce: cave
Fransızca: cave
Kağıt oyununda ortadaki parayı ödemek için oyuncunun önüne koyduğu toplam para.
Oyun başlangıcında elde mevcut olması gereken paradır.
Bazı kağıt oyunlarında, ortaya sürülebilecek parayı ödeyebilmek için her oyuncunun kemdi önüne koyduğu toplam para.
Poker vb. kart oyunlarında oyuna başlamak için belirlenen ve ortaya konması gereken asgari para.

Kav pokerde para anlamına gelir. Ancak pokerde başladığı anda ya da daha sonrasında oyuncunun ortaya koyduğu parayı arttırmasından sonraki para miktarına verilen isimdir. Yani elinde bulundurması gereken para kav, ortaya koyduğu para ise pot olarak düşünülür. Bir poker oyununda Rest çekmek önümde ne kadar para, ne kadar fiş varsa, hepsini oyuna sürüyorum anlamına gelir.

Kav sözcüğünün diğer anlamları;
Yılanın deri değiştirirken attığı deri.
Kavlamış yılandan çıkan deri.
Yılan gömleği.
Şarap mahzeni,
Kolleksiyondaki şaraplar anlamındadır.
Ağaçların gövdesinde veya dallarında yetişen bir tür mantardan elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi madde.
Eskiden taşlı çakmaklarda kullanılan, kolay yanan, ormanlık yerlerde biten bir çeşit mantar, ağaçmantarı.
Ardıç çürüğü.
Süslü, kurumlu, çalımlı.
Hav, kumaştaki ince tüy.
Kavak benzeri ağaçların gövdesinde biten, mantara benzer, kurusu sigara olarak içilebilen, havlı bir tür ağaç uru.

Tuğla ve çanak yapımında kullanılan kırmızı toprak, Killi toprak.
Gurur, gururlu.
Samanlıktan otu çekmek için kullanılan ucu eğri ağaç.
Soba külü çekmeye yarayan alet.
Kav mantarı.
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde.
Mantarlarından elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde.
Bir cins antibiyotik.
Erkek dişiye aşmak.
Üstüne hurma ve buğday döktükleri düz yer.
Ham, olmamış.
Kuruntu.
Yeğni.
Bir Kibrit markası.
Bir tür antilop.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ