İstatistikte uzun süreli eğilime verilen ad...

Trend,
Bellirli bir zaman dilimi aralığında belli bir seyri oluşturan değerlerde ortaya çıkan sürekli artma ya da azalmaları ifade eder. Bir zaman serisini oluşturan değerlerde uzun dönemde ortaya çıkan artma veya azalma, serinin trendi (ana eğilimi) olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda demografik, sosyolojik ya da iktisadi olayların trendinden söz edilebilir.
 
Trend yardımıyla serideki reel değişmelerin ortaya çıkarılması amaçlandığından, iktisadi zaman serilerinin önce fiyat değişmelerinin etkisinden arındırılması gerekmektedir. Bunun nedeni fiyat artışlarının serideki reel gelişmeleri gizleyebilmesidir. 

Trend yardımıyla ekonomik büyümenin, üretimin, ihracatın, ithalatın ya da belirli endüstri ve firmaların satışlarının ana eğilimi belirlenerek daha sağlıklı uzun dönemli planlar yapılabilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ