Hz. Muhammed’in çevresinde toplanan Müslümanların tümü...

Ümmet, 
Kavim, cemaat, taife.
Arapça, ummet, ( ﺍﻣّﺖ).
Aarpça, ummet emme fiilinin çoğuludur.
Bir peygambere îman edenlerin, onun getirdiklerine inanıp tabi olanların meydana getirdiği topluluk.
Ümmet kelime olarak bir anneden doğan çocuklara verilen isimdir.  Müslüman dinine bağlı olanların tümüne verilen ad. 
İslam toplumunun tamamını ifade eden bir kavramdır. 

Ümmet aynı zamanda siyasi bir kavramdır. Cumhuriyet' e geçişle birlikte ümmet kimliği geride bırakılıp, ulus-devlet kavramının ayrılmaz bir parçası olan millet kimliğine geçilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ