Deniz taşıtlarının pervanesi...

Uskur, 
İngilizce screw
Pervane.
 1850 yıllarından bu yana gemileri hareket ettirmede kullanılan bir aygıttır. Çeşitli biçimler verilen pervaneler, gemi makinalarının ürettiği gücü, gemiyi suyun içinde hareket ettirmek için itici güce dönüştürürler. 

Pervane, içinden geçen suyu hızlandırır ve bu hızlanmış akışın yarattığı hareket miktarı artışından doğan tepki, tekneyi ileri iter. 

Hareket miktarı artışı, ya büyük su kütlesinde az bir hız artışıyla (büyük, yavaş çalışan pervaneler) ya da küçük su kütlesinde büyük bir hız artışıyla (küçük, yüksek devirli pervaneler) sağlanır. Birinci sistemin verimi daha yüksektir. Jet tepkimesi diye de açıklanabilecek ikinci yöntemse, aynı ölçüde verimli değildir. Gemi gövdesinin biçimi, pervaneye yönelen su akışını önemli ölçüde etkiler. Gemi ilerlerken su kütlesinin bir bölümünü de birlikte sürüklediğinden, pervanenin su içindeki bağıl ilerleme hızı, geminin gerçek hızından daha düşüktür. Suyun eksensel hızı da, pervanenin değişik bölgelerinde farklıdır. Bu yüzden, dönen her pervane kanadı, hızı yüksek ve alçak olan su bölgelerinden geçer. Genel olarak, kanat en yüksek durumdayken (dikey durumda) bağıl su hızı en düşük, kanat en alt durumdayken de su hızı en yüksek değerine ulaşır. Bunun sonucunda, kanatların uyguladığı kuvvet, belirli bir değer çevresinde durmadan değişir ve titreşim, dayanıklılık, kavitasyon sorunları doğar.

Pervanelerin birçok tipi vardır. 
Geleneksel pervaneler,
Ayarlı hatveli pervaneler,
Kanallı pervaneler,
Pervanelerde çeşitli malzemeler kullanılabilir. Ama en çok kullanılan metaller, nikel alüminyum alaşımı ya da manganez bronzlarıdır. 

Pervane dökümü için, kumlu çimentoyla bir kalıp hazırlanır. Bunun içine metal dökülür ve denetim altında soğutulur.

Bugüne kadar yapılmış olan en büyük pervane, altı kanatlıdır. Çapı 9,4 metre, ağırlığı 72 ton olan bu pervanenin yapılması için, 100 ton metal eritilmiştir.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ