Birbirini tutma, uyum sağlama...

İmtizaç, 
Arapça, İmtizac, imtizaç, (ﺍﻣﺘﺰﺍﺝ).
Arapça mezc kelimesi, bir şeyi ötekine katmak anlamında olup buradan imtizac kelimesi türetilmiş.
İyi geçinme, uyuşma, anlaşma
İki veya daha fazla şeyin karışıp kaynaşarak tek cisim haline gelmesi. 
Karışabilme, Kaynaşma, 
Karışmak.
Birbirini tutma, uyum sağlama, uygunluk.
İyi geçinme, uyuşma. 
Muvafık ve mutabık olmak. 
Mezcolmak, uyuşmak. 
İyi geçinmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ