Bir konağın alışverişini yapmakla görevli kimse...

Vekilharç,
İngilizce: steward, majordomo.
Arapça: vekilharç,
Kesedar.
Bir konağın alışverişini yapmakla görevli kimse, kesedar.
Eskiden büyük konaklarda alışveriş işlerine bakan, bundan sorumlu olan görevlidir.
Eskiden saray ve konaklarda, hastahane, yatılı okul vb. kurumlarda alış verişe ve harcamalara bakmakla görevli kimse.

Yeniçeri ortası ve bölüklerinde iaşeyi sağlamak ve yemek listesini düzenlemekle görevli ikinci derecedeki yeniçeri zabiti.
Vekilharç olma durumu, vekilharç olan kimsenin yaptığı iş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ