Aşık, vurgun, müptela...

Emre,
Bağımlı,
Tutulmuş,
Dalgın, Düşkün,
Vurgun,
Sevgili,
Aşık, bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ