Yokluk, hiçlik, ölüm...

Adem,
Gaybubet, 
(Eski dilde).
Göz önünde bulunmama.
Yokluk, Kusur, Hata,

Arapça, gaybube, gaybubet, (ﻏﻴﺒﻮﺑﺖ).
Yokluk,  yitiklik.
Bulunmayış,
Göz önünde olmama, hazır ve görünürde bulunmama, başka yerde olma.
Gaybubet etmek; (Ortadan) Kaybolmak, çekilip gitmek, görünmez olmak. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ