Alligatorgiller familyasından bir timsah türü ...

Kayman,
(Latince: Caiman), 
Kayman, alligatorgiller (Latince: Alligatoridae) familyasından timsah türüdür.
Timsah (Crocodilia); Timsah Arapça bir kelime olup, Eski Türkler timsaha Alavan demişlerdir. Timsahgiller ailesinden iri yapılı, kalın ve kabuksu derili, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan sürüngen türleridir. 

Kertenkeleye benzer, vücutlarının üzeri, sert kemiksi plakalarla örtülüdür. Ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında dörder parmak bulunur. Bu hayvanların, parmak araları tamamen veya kısmen perdelidir. Kuvvetli çenelerinde güçlü dişleri vardır ve üst çeneleri açılır. Alt damağa yapışık dilleri vardır. Gözleri, burunları ve kulakları başlarının üst kısmında bulunur. Suda çok iyi yüzen bu hayvanlar karada zor tareket ederler. Genellikle gündüzleri dinlenir, gece avlanırlar.

Gavyal - Gavial (Gavialidae),
Alligator (Alligatoridae),
Krokodil (Crocodylidae),
Kayman,
Nil Timsahı, (Nil Nehrinde yaşayan bir timsah türüdür),
Hint Timsahı (Hindistan ve Sri Lanka' da yaygın olarak tatlı suda yaşar),

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ