Şeyhi' nin, özenti içindeki bir eşeği konu alan ünlü mesnevisi...

Harname
Eşekname,
Şair Şeyhi,
(Hekim Sinan),
Divan edebiyatı şairi Şeyhi tarafından kaleme alınmış bir mesnevidir. Eser 126 beyitten oluşuyor. Germiyan Hükümdarlarından II. Yakup (1387-1429) Beye kapılandığı Çelebi Sultan Mehmet zamanında (1413-1421) Osmanlı Sarayına intisap ettiği ve II. Murat zamanında sağ olduğu bilinmektedir.   

Divan edebiyatında hiciv eserlerinin ilk önemli örneklerindendir. Eşekname anlamına gelmektedir. Türk Edebiyatında ilk hiciv metnidir. Bir mesnevinin ihtiva etmesi gereken tevhit, naat, padişah methiyesi, telif sebebi, esas hikaye, dua gibi kısımları içerir. Eser nisbet ve tenasüb ile yazılmıştır. 

Şeyhi’ nin eserde vermiş olduğu tasvirler çok güçlüdür. Eşeğin zayıflığı ve öküzlerin otlaktaki görünüşleri çizilirken göze, kulağa, zihne hitap eden canlı ve hareketli sahneler yazılmıştır. Bu yönü ile eski edebiyatımızda eşi az bulunur realist bir örnektir.  Şeyhi, Harname’ de tarihin başlangıcından beri insanların tartıştıkları kader kavramı ve bu kavramın insan hayatının seyrindeki yeri ve insanların bu kavrama bakışlarını, kadere karşı gelme ve bunun sonuçlarını işlemiştir. İnsanların davranış ve hareketlerini kabul edilmiş değerlere göre değil de yaratılışın ve dolayısıyla kaderin getirdiği farklılıklara karşı çıkarak yapmaları halinde kaybedilenlerden olacakları anlatılmıştır.

Eserleri;
 1-Divan-ı Şeyhi
 2-Harname
 3-Dürül akayıt
 4-Tıbba ait bir resale-Kenzülmanafe fi ahvalilemzice ve-ttabi-i
 5-Habname
 6-Hüsrev-ü Şirin

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ