Saydam ve pelte kıvamında madde...

Jel,
İng. gel.
Pelte,
Peltemsi,
Jelöz,
Kolloidal taneciklerin sürekli bir ağ yapısı oluşturacak şekilde pıhtılaşması ve dağıldığı ortamı hareketsizleştirmesi sonucunda oluşturduğu yarı katı sistem.

Çözünmüş veya çökelmiş maddenin pelte kıvamındaki durumu veya suyunu kısmen kaybetmiş jelöz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ