Merkez...

Özek, 
(Fr. Centre).
Odak, 
Mihver,
Nüve (Osmanlıca, Eski dilde). 
Merkez.
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, ortası.
Bir oylumun orta noktası ya da bölgesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ