Medine'nin eski adı ...

Yesrib,
Azra, 
Medirra,
Medirke,
Meddiyne,
Mezzine
Medinet ül Münevvere, (Aydınlanmış Şehir)
Medine, Mekke'nin kuzeyindedir. Mekke' den sonra Suudi Arabistan' ın  ikinci büyük şehridir. Eski adı Yesrib' dir. 

Hicretten önce Yesrib olan şehrin ismi Hz. Muhammed tarafından Medine olarak değiştirilmiştir.  Aydınlanmış Şehir anlamında Medinet ül Münevvere olarak İslam dini için özel bir şehirdir. İlk İslam devletinin başkentidir. İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın kabri bu şehirde bulunmaktadır.

Hicaz’ da Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir.
Delinmemiş inci.
Ayak basılmamış kum.
El değmemiş bakire kız.
Hz. Meryem’ e verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ