Kısır hayvan...

Eremik,
Kısır,
Akim,
Enek,
Kısır, hiç doğurmayan insan ya da hayvan.
Ürün, döl vermeyen canlı.
Verimsiz,
Cılız kalmış, büyüyememiş.

Göğsü olmayan, göğsü büyümemiş kız ya da kadın.
Hiç doğurmadığı için (kağnı) koşumda kullanılan kısır manda.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ