Kimi felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri....

Uknum 
Arapça, (ﺍﻗﻨﻮﻡ).
Öge, İlke, Uknum, Eleman, Unsur.
Felsefede Hipostaz, 
Dayatı.
Asıl, rükün, zat.
Rükün (Rukn), 
Bir şeyin en güçlü ve sağlam yönü.

Uknum,
Asıl, esas, temel.
Hıristiyanlık’ta teslisi meydana getiren üç unsurdan (baba, oğul, ruhul kudüs) her biri, hipostaz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ