Kalite...

Nitelik,
Kalite,
Fr. qualité,
İng. quality.
Vasıf,
Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu.,
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ