''Haşhaşiye'' de denilen bir tarikat....

Nizariye, 
Sabbahilik,
Haşhaşiye, 
Assassin, 
Hashshashin, 
Hashishin, Hashashiyyin (Suikastçiler).
750 yılında ölen ve Mehdi kabul edilen İsmail' i imam tanıyan İsmaililer, 909 yılında Kuzey Afrika'da iktidarı ele geçirdiler. Sonra Mısır' ı zaptettiler. Kahire' de el Ezher Üniversitesi' ni kurdular. Ticarette, Hindistan' a kadar bir koloni oluşturdular. Sanatta büyük atılım yaptılar. 

Bunlar, kendilerinin Peygamber' in kızı Fatıma' nın soyundan geldiklerini söyledikleri için Fatımi olarak adlandırıldılar. Fatımi devleti içinde çıkan çatışma sonucu, İsmaili Aleviliği diye bölündü. Mustansırbillah' ın ölümü üzerine, oğulları Nizar ve Müstali mücadeleye başladı. Nizar hapiste öldü. Fakat, onun yandaşları, doğuya göç ederek, Hazar Denizi' nin güneyindeki Alamut Kalesi' ni ele geçirdiler.

Burada, Nizariye, Sabbahilik diye bilinen, militan Aleviliği yaşatmaya başladılar. İslam Aleminde ilk kez terör ve devlet ileri gelenlerine suikasti yöntem alarak kabul eden Hasan Sabbah ve onun fedaileri Haşaşinler tarihte önemli bir yer tutmuştur. 

Fedailerin en zor cinayetleri işlemekle kalmayıp, soğukkanlılıkla ölümü beklemeleri, insanın kanını donduruyor. Ancak haşhaş içenler bunu yapabilir diye düşünülüyordu. Onlara Haşhaşi denmesinin nedeni buydu. Bir tür intihar eylemi yapıyorlardı. Batı dillerindeki assassin (katil), assassination (suikast) sözcükleri kullanıldı. Bu örgütün kurucusu ve büyük üstadı Hasan Sabbah'tı. Hem halifeliğe, hem de o sıralar İran'ın yanı sıra tüm İslam dünyasının hakimi ve Sünni İslam'ın koruyucusu Selçuklu Türklerine karşı savaş açan bir Şii önderidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ