“Fena değil” örneğinde olduğu gibi, bilinçli hafifsemeye dayanan söz sanatı...

Litot,
Hafifsemeye dayanan söz sanatıdır. 
Retorik bir terim olan antifraz, herhangi bir kelime ya da cümleyi, gerçek anlamından başka anlamda, alaylı bir dille ifade etme sanatıdır. Bir tür düşünce figürüdür. Alay amacıyla bir fikri, bir düşünceyi tersini söyleyerek ifade etmektir. Bu sanat, ironik bir etki bırakır ve ironi ile yakından ilişkilidir. 

İroni çok zaman bir antifrazla başlayan alaydır.  Antifraz ayrıca bir cins litot'tur. Litot da söylenenin tersini kastetme ilkesine dayanır. Ancak litot, söze farklı, yeni anlamlar ilave eder. Buna karşılık antifraz, basit bir tersini söyleme sanatıdır. Bu haliyle Türkçe’deki kinaye ve tesmiye bin nakiz sanatlarının karşılığıdır. Bir kelimeyi olağan anlamına, ister kuvvetle inkar veya teyit amacıyla olsun, ister alay etmek amacıyla olsun, zıt bir anlamda kullanma sanatıdır. Bir söz sanatı terimi olan tersdeyi, tesmiye binnakiz(Frn. Antiphrase); Bir kelimeyi, bir deyimi veya bir cümleyi ters anlamını kastederek kullanma, ki çoğu alay için yapılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ