Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü...

Eşelek,
Kesmük,
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü.
Elma, armut gibi meyvelerin yenildikten sonra kalan çekirdekli kısmı.
Meyve artığı, Meyve çürüğü.

Eşelek kelimesinin diğer anlamları;
Ceviz içinin ortasında bulunan ve içi ikiye ayıran sert madde.
Şişman kadınlara verilen isim.
Olgunlaşmamış meyve.

Eşelek sözcüğünün diğer anlamları;
Mısır koçanı.
Meyve.
Sinir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ