Bir şeyin doğru olup olmadığını o işteki yarar ile ölçen ahlak sistemi...

Utilitarizm,  
Faydacılık,
Utilitarianism,    
İngiliz Jeremy Bentham, (1748-1832) ve James Mill (1773-1836) tarafından geliştirilen ve daha sonra J. S. Mill tarafından işlenip geliştirilen bir ahlak ve siyaset felsefesidir. 

Antik yunan filozofları, Epikür(Aipikuros) gibi bu konu ile ilgilenmişlerdir.     

Felsefede Faydacılık ya da Pragmatizm hem iyinin hem de doğrunun teorisi olarak tanımlanmaktadır. Kapitalizmin siyasal düşüncesi ve felsefi doktrini olarak nitelenebilir. 

Homo Economicus denen bir insan modeline dayanır. Bu görüşte, insanın yarar/kazanç arayışında olduğudur. Buna göre insan davranışlarını bu güdünün yönlendirdiği varsayılmaktadır.  

İyi en fazla faydayı sağlayandır ve burada fayda zevk, tatmin veya bir nesnel değerler listesine göre tanımlanır. Doğru hareket en yüksek faydayı verendir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ