Anarşizmin 19. yüzyıldaki başlıca kuramcılarından biri olan Rus siyaset adamı...

Bakunin,
Mihail Aleksandroviç Bakunin,
(30 Mayıs 1814 – 13 Haziran 1876).
Tanınmış bir Rus anarşisttir. 
Anarşist düşünürlerin ilk kuşağının temsilcilerindendir.
Anarşizmin babaları olarak anılan düşünürlerden biridir. Bakunin hangi isim ya da biçim altında olursa olsun, Tanrı da dahil olmak üzere tüm dış otorite sistemlerini reddediyordu. 

Moskova’nın kuzeybatısında, Torzok ve Kuvşinovo arasındaki Piramukhino köyündeki aristokrat bir ailenin çocuğudur. Topçuluk Üniversitesinde askeri eğitim aldığı St. Petersburg’a gitti. Bakunin 1840 yılında Berlin' e gitti. Bakunin’in planı üniversitede profesör olmaktı. Fakat daha sonra Sol Hegelciler adı verilen radikal öğrencilerle karşılaştı ve onlara katıldı. Berlin’deki sosyalist harekete dahil oldu. Paris ve İsviçre’de kaldı. Burada sosyalist hareketlerde etkin olarak bulundu. 1849 Mayısındaki Dresden ayaklanmasına katılması nedeniyle tutuklandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte idam hükmü ömür boyu hapse çevrildi ve Rus yetkililere teslim edildi. Hapsedildi ve 1855 yılında doğu Sibirya’ya gönderildi.

Bakunin, Amur bölgesine gitmek için izin talep etti ve buradan kaçmayı başararak Japonya’ya, ardından da 1861 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ nden İngiltere’ ye geçti. Geri kalan yaşamını batı Avrupa’ da, özellikle, İsviçre’ de sürgünde geçirdi. Bakunin 1869 yılında Sosyal Demokratik Birliği kurdu. 1870 yılında Bakunin Lyons’taki başarısız bir ayaklanmaya önderlik etti. Bakunin’in 1872 yılında Lahey Kongresi’nde Marx’ın üstün gelmesiyle Enternasyonal’den tasfiye edildi. 

Bakunin 1873 yılında Lugano'da bir köşeye çekildi ve 13 Haziran 1876 yılında Bern'de öldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ