Ağız kısmı yayvan bakır tas...

Üsküre, 
Halk dilinde, üsküre.
Maşafa (Su tası).
Maşrafa,
Toprak kap. 
Büyükçe bakır tas.
Ağız kısmı yayvan bakır tas.

Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak. 
Dövme bakırdan yapılmış ayaklı kâse; çorba tası

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ