1517'de yapılan ve Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılmasını sağlayan savaş. ..

Ridaniye,
Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle neticelenen Osmanlı-Memluk meydan muharebesi.
22 Ocak 1517 tarihinde, Kahire yakınlarındaki Ridaniye mevkinde, Osmanlı Sultanı Birinci Selim Han (Yavuz) ile Mısır Memluk Sultanı Tomanbay arasında meydana geldi. 1516 yılında Halep' e giren Yavuz Sultan Selim hiçbir direnmeyle karşılaşmadan şehri teslim aldı. Hama, Humus ve Şam aynı şekilde teslim oldu. Lübnan emirleri de Osmanlı hakimiyetini kabul etti. 

Yoluna devam eden Yavuz 30 Aralık 1516 yılında Kudüs' e, 2 Ocak 1517 yılında Gazze' ye girdi. 
Mercidabık Savaşı'ndan sonra Mısır' ın başına Tomanbay (Melikü'l Eşref Tumanbay) geçti. Tumanbay Osmanlı hakimiyetini kabul etmedigi gibi, barış teklifi için gelen Osmanlı elçisini öldürmüş ve Venedikliler' den top ve silah alarak Ridaniye' de kuvvetli bir savunma hattı kurmuştu. Yavuz Sultan Selim, ordusuyla birlikte, ilkçağdan beri hiçbir komutanın cebren geçemediği Sina Çölü' nü 13 günde geçerek, Ridaniye' de Mısır Ordusu ile karşılaştı. Mısır Ordusu'na, El Mukaddam Dağının etrafını dolaşarak güneyden saldıran Yavuz Sultan Selim, bu manevra sayesinde Mısır ordusunun yönleri sabit olan toplarını etkisiz hale getirdi. 
22 Ocak 1517 tarihinde Ridaniye Zaferi kazanıldı. Bu zaferle birlikte Memlük Devleti tarihe karıştı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ