Elazığ' ın eski adı...


Elaziz,
El Aziz,
Elazık,
Elazığ,
Harput,
Mamuretül Aziz, 
Elazığ ili, M.Ö. 3000' li yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin oradaki devamıdır. Yıllarca Harput (Harpot) denmiştir. 

Mezra denilen bugünkü yerleşim yerine 1834 yılında taşınan Elazığ'a 1862 yılında Sultan Abdulaziz' in tahta çıkısının 5. yılında Hacı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen Valinin teklifi ile Mamuret-ül Aziz ismi verilmiştir.

Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında kısaca Elaziz olarak söylene gelmiştir. Zaman içinde bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre 1937 yılında Atatürk tarafından tahıl ambarı bolluk ve bereket anlamına gelen Elazık adı verilmiş olup, zamanla Türkçe ses uyumuna uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elazığ olarak kullanılır olmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ