Ege bölgesinde temeli taştan ve üstü kerpiç ve tahtadan yapılmış en büyük ev tipi ...

Megaron,
Almanca: Megaron.
Ege bölgesinde, temeli taştan ve üstü kerpiç ile tahtadan yapılmış en eski ev tipi. MÖ. 3. bin yılında Anadolu' da Ege' de, Güneydoğu Yunanistan' da, Trakya' da, Doğu Bulgaristan' da görülen ve genelde iki odalı mimari plana sahip ev. Önünde bir giriş bölümü, içinde yalnız bir odası, odanın ortasında da ocak bulunan taştan Yunan konutu. Bütün Yunan mimarlığına örnek olan ev biçimi.

Prehistorik çağlardan itibaren ege çevresinde uygulanmış, kısa tarafında giriş bölümü olan ön dehliz ve dikdörtgen bir odadan oluşan ev tipi. Yunan tapınağının prototipi. Önceleri kült ile ilgili işlemler için sınırlanmış bir alan içinde bir sunak yeterliydi, ancak sonraları insan görünümündeki tanrı heykellerine bir ev naos inşa etmek isteği ile tapınak yapıları kurulmaya başlamıştır. Eski Yunan tapınağının kökeninde Miken evi Megaron vardır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ